Finansiere

Handler op

Denne historie fremgår af juni 1998 udgaven af ​​ . Tilmeld »

Ansvarsfraskrivelse tager en række forskellige former, herunder chikane, tyveri, narkotikamisbrug, trusler og voldelig adfærd. Når du bliver opmærksom på den faktiske eller mistænkte ansvarsforbrydelse, skal du handle hurtigt - men omhyggeligt - for at løse situationen, siger Michael P. O'Brien, en arbejds- og ansættelsesadvokat hos advokatfirmaet Jones, Waldo, Holbrook & McDonough i Salt Lake City. "Behandle klagen som gyldig, indtil den er etableret ellers og behandl den anklagede som uskyldig, indtil han er bevist skyldig," siger O'Brien. "Behandle også sagen fortroligt i størst muligt omfang."

Det første skridt er at foretage en grundig undersøgelse. O'Brien anbefaler, at undersøgelsen håndteres af en person, der er fjernet nok fra situationen til at være objektiv. Din advokat kan give alle nødvendige juridiske retningslinjer.

Undersøgelsesprocessen bør indeholde en gennemgang af alle relevante dokumenter, såsom personaledatabaser, tidsskemaer og resultater, samt eventuelle relevante regnskaber. Du kan også gerne interviewe vidner, ofre og andre, som måske har kendskab til situationen og den anklagede.

Hvis din undersøgelse bekræfter misbrug, skal du straks træffe passende disciplinære foranstaltninger, som er i overensstemmelse med dine politikker. Når vildledelsen omfatter at bryde en lov, skal du beslutte, om du skal involvere retshåndhævelse. I en tyveri eller narkotikasituation vejer potentialet for negativ reklame mod det potentielle gode (som kan omfatte genopretning og det faktum, at gerningsmanden kan modtage rehabilitering). Hvis sagen indebærer trusler eller fysisk vold, siger O'Brien, at politiet altid bør meddeles; ellers risikerer du at blive ansvarlig, hvis opførslen gentages eller eskaleres.

Kontaktkilder

Jones, Waldo, Holbrook & McDonough , 1500 Wells Fargo Plaza, 170 S. Main St., Salt Lake City, UT 84101, mob @ joneswaldo. dk